Milloin lapset alkavat puhua?

Kielen kehitys on yksi kiehtovimmista lasten kasvun ja kehityksen osa-alueista. Se on prosessi, joka alkaa syntymästä ja jatkuu koko lapsuuden ajan. Tässä artikkelissa syvennytään siihen, milloin lapset alkavat puhua, mitkä tekijät vaikuttavat kielen kehitykseen ja miten vanhemmat voivat tukea lapsiaan tällä jännittävällä matkalla.

Kielen virstanpylväät

Lasten kielenkehitys on asteittainen prosessi, joka tapahtuu eri vaiheissa. Nämä vaiheet voivat vaihdella lapsesta toiseen, mutta on olemassa joitakin yleisiä suuntaviivoja, jotka voivat auttaa vanhempia ymmärtämään, mitä odottaa.

1. Pikkulapsivaihe (0-6 kuukautta)

Ensimmäisten kuuden kuukauden aikana vauvat alkavat tutkia kykyään tuottaa äänteitä. Tälle jaksolle on ominaista lörpöttely, jossa lapsi käyttää ääntään luodakseen ääniä, joilla ei vielä ole mielekästä yhteyttä hänen ympärillään puhuttuun kieleen.

2. Lörpöttelyvaihe (6-12 kuukautta)

Noin kuuden kuukauden iässä vauvat siirtyvät kujertelusta lörpöttelyyn. Tähän kuuluu konsonantti-vokaaliäänteiden, kuten ”ba-ba” tai ”da-da”, toistaminen. Vaikka nämä äänteet eivät vielä muodosta oikeita sanoja, ne ovat tärkeitä valmisteluja tulevaa puhetta varten.

3. Ensimmäiset sanat (12-18 kuukautta)

Lapsen ensimmäisen syntymäpäivän tienoilla useimmat lapset alkavat lausua ensimmäisiä oikeita sanojaan. Nämä ovat usein yksinkertaisia ja liittyvät suoraan heidän välittömään ympäristöönsä tai tarpeisiinsa, kuten ”äiti”, ”isä”, ”lisää” tai ”ei”.

4. Sanaräjähdys (18-24 kuukautta)

Kun lapsi on alkanut käyttää yksinkertaisia sanoja, seuraa usein nopean sanojen ymmärtämisen ja tuottamisen jakso. Tänä aikana lapsen sanavarasto voi laajentua muutamasta sanasta useisiin satoihin sanoihin.

5. Lauseiden rakentaminen (2-3 vuotta)

Kun lapsi lähestyy kahden vuoden ikää, hän alkaa muodostaa yksinkertaisempia lauseita. He saattavat aloittaa kahden sanan lauseilla, kuten ”lisää maitoa”, ja siirtyä vähitellen monimutkaisempiin lauseisiin.

Kielen kehitykseen vaikuttavat tekijät

Kielen kehitykseen vaikuttavat monet eri tekijät. Näitä ovat muun muassa perimä, ympäristö ja vanhempien osallistuminen. Lapset, jotka kasvavat ympäristössä, jossa on paljon kieltä ja viestintää, jossa heitä kannustetaan ja jossa he osallistuvat keskusteluun, kehittävät kielitaitoaan yleensä nopeammin.

Miten vanhemmat voivat tukea kielen kehitystä

Vanhemmilla ja huoltajilla on ratkaiseva rooli lapsen kielen kehityksen tukemisessa. Seuraavassa on muutamia vinkkejä:

1. Puhu ja kuuntele

Keskustele säännöllisesti lapsesi kanssa, vaikka hän ei vielä osaisi vastata sanoilla. Tämä auttaa häntä oppimaan kielen rytmiä ja sävyä.

2. Lue ääneen

Lukeminen on hyvä tapa esitellä uusia sanoja ja käsitteitä. Se tarjoaa myös vanhemmille ja lapsille mahdollisuuden lähentyä toisiaan.

3. Laula ja riimittele

Lapset rakastavat musiikkia ja rytmikkäitä ääniä. Laulut ja riimit voivat olla hauskoja tapoja sitouttaa lapset kielen oppimiseen.

4. Rohkaise viestintää

Vaikka lapset osoittaisivat tai käyttäisivät eleitä, rohkaise niitä viestintämuotona ja anna kielellinen vastaus.

5. Luo kielirikas ympäristö

Puhu näkemistäsi ja tekemistäsi asioista. Käytä kuvaavia sanoja ja rohkaise lasta ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan.

Yhteenveto

Kielen kehitys on jokaiselle lapselle ainutlaatuinen ja yksilöllinen prosessi. Ymmärtämällä eri vaiheet ja osallistumalla aktiivisesti lapsen kielenoppimiseen vanhemmat voivat antaa lapsilleen perustan tulevalle kommunikaatiolle ja oppimiselle. Muista, että jokainen lapsi on ainutlaatuinen, ja on suurta vaihtelua siinä, milloin ja miten he saavuttavat nämä kielelliset virstanpylväät.

Noudattamalla näitä neuvoja vanhemmat voivat antaa lapsilleen tukea ja välineitä, joita he tarvitsevat menestyksekkääseen liikkumiseen kielen ihmeellisessä maailmassa.

Lähteet ja lisätietoja

https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/1-2-v/1-2-vuotiaan-alyllinen-kehitys/

https://www.libero.fi/sinun-vaiheesi/artikkelit/vauva–/lapsi-oppii-puhumaan/

Teksti: Anders Hansson, info (at) perhesuosikit.com